การแข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 (Formula Student) ทีม TERMINAL VI ได้ ที่ 2 ทางตรงประเทศไทย และ ที่ 5 อันดับรวมประเทศไทย

การแข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 (Formula Student)

ทีม TERMINAL VI ควบคุมทีมโดย ผศ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 (Formula Student)ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดประทุมธานี การแข่งขันครั้งนี้ ได้รางวัล ที่ 2 ทางตรงประเทศไทย 3.93 ที่ 5 อันดับรวมประเทศไทย

ชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน อ่านข่าวทั้งหมด