คณะอาจารย์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Harbin Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

คณะอาจารย์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Harbin Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดืิ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Harbin Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดย ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และแนะนำ พระจอมเกล้าชุมพร ให้รับทราบ ซึ่งคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะอยู่กับ สจล.วิทยาเขตชุมพร ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เน้นไปทางด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักศึกษาของ พระจอมเกล้าชุมพร และนักศึกษา ของ Harbin ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นโอกาสอันดีของทั้ง 2 ฝ่าย โครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนักศึกษาของ สจล.วิทยาเขตชุมพร ก็ได้ร่วมโครงการ ณ Harbin Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ด้วยเช่นกัน

ชมภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด