รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

งานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่ออสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสมัครสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hr.kmitl.ac.th รายละเอียดการสมัครทั้งหมดดังไฟล์แนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คุณสุภาพร 083 066 5341 หรือ 083 175 9308

รายละเอียดการสมัคร ไฟล์ PDF ใบสมัครสอบแข่งขัน Download ใบสมัคร www.hr.kmitl.ac.th อ่านข่าวทั้งหมด