ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต "ไทยแลนด์ 4.0 จูนคน จูนความคิด สู่ชีวิตการทำงานยุคดิจิทัล"