โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ ปี2561

โครงการที่2

ด่วน!! National Chung Cheng University, Taiwan (CCU) รับสมัครนักศึกษาไปโครงการ Winter School ระยะเวลา 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 (2 สัปดาห์) ไม่มีค่าโครงการ แต่จะมีค่าที่พัก 12o NT/ คืน (ประมาณ 1,900 บาท/2สัปดาห์) นักศึกษาที่สนใจ ดูรายละเอียดโครงการ ◆ Courses Information at : https://sites.google.com/view/ccu-winter-school/program และสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ Online Application: https://sites.google.com/view/ccu-winter-school/application ทั้งนี้หากนักศึกษาสมัคร online แล้วให้แจ้งสำนักงานกิจการต่างประเทศที่ email: khemthong.ar@kmitl.ac.th เพื่อติดตามผลการคัดเลือกให้แก่นักศึกษาที่

CCU-WS is an English-taught and interdisciplinary learning-by-doing program to cultivate global leadership. This is the first year we hold the CCU-WS for Thai Students and hope to make CCU-WS an even more splendid event. It is our pleasure to welcome all potential students. Your participation is definitely the key towards success. Attached please find the program brochures and the nomination list. More information is available at:

https://sites.google.com/view/ccu-winter-school/

The website for program registration is now open. Potential students are invited to visit the above website and complete the registration. Important dates for this program are shown as below: ◆ Schedule (at CCU campus): Dates: (2018.01.22-02.04) - 2 Weeks Fee: Free (only need to pay for the accommodation. 120NTD/night. Around 4usd/night)

รายละเอียดโครงการ สมัครออนไลน์ อ่านข่าวทั้งหมด