ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรประพา คงตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาอารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

อ่านข่าวทั้งหมด