รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ในโอกาศรับตำแหน่งรองอธิการบดี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาเขตชุมพร ร่วมประชุมมอบนโยบาย คณาจารย์ บุคลากร พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ในโอกาศรับตำแหน่งรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาเขตชุมพร ร่วมประชุมมอบนโยบาย คณาจารย์ บุคลากร พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในวิทยาเขตเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

23 พฤศจิกายน 2560

ชมภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด