พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศกรรมศาสตร์และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศกรรมศาสตร์และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งคณะผู้บริหารจากวิทยาเขตชุมพรและจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 539,999 บาท

ณ จุดพักการวิ่ง ซันไซน์พาราไดซ์ รีสอร์ท

ชมภาพกิจกรรมและวีดิโอ อ่านข่าวทั้งหมด