โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์"

กำหนดการ

วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 กลางอาคารเรียนรวม -ชมการละเล่นพื้นบ้าน -ชมดนตรีโฟรคซอง -ชิมอาหารภาคใต้ -ชมสาธิตการทำลูกประคบ และนวดแผนไทย

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 18.00 น. -ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง -ชมมโนรา -ชมหนังตลุง -การแสดงนักเรียน/นักศึกษา

ภาพกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด