เจ้าหน้าที่จาก รพ.ชุมพรฯ เรียนรู้วิธีการปลูกผักที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิขาเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการปลูกผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ จาก รพ.ชุมพรฯ ซึ่งเข้ามาเรียนรู้และขอคำแนะนำ วิธีการปลูกผักที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาล

อ่านข่าวทั้งหมด