เกษตรกรรุ่นใหม่ บนที่ดิน สปก.ชุมพร

เกษตรกรรุ่นใหม่ บนที่ดิน สปก.ชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร คิดค้น โครงการ "สจล.ชุมพรโมเดล" เพื่อเปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ก่อนจะเข้าไปทำกินในพื้นที่ดิน สปก.

รายการ เส้นทางประเทศไทย ช่อง NBT รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ช่อง ThaiPBS รายการ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ช่อง ThaiPBS อ่านข่าวทั้งหมด