วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการ เดิน วิ่ง พระเพณี พี่น้องสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ระยะทาง พระจอมเกล้าชุมพร - วัดเขาเจดีย์ 8 กิโลเมตร เป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเปิดตัวให้กับชุมชนได้รู้จักนักศึกษาใหม่มากขึ้น มีความกลมเกลียนวกัน ระหว่างสถาบันฯ กับชุมชน และให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสถานที่สำคัญ ประจำอำเภอปะทิว พิธีเปิดโดย นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว ตัดริบบิ้นเปิดขบวนวิ่ง ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ สิ้นสุด ณ หน้าสถานีรถไฟปะทิว และเริ่มตั้งขบวนพาเหรด เดินขึ้นเขาเจดีย์ วัดประจำอำเภอ และมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรตั้งอยู่เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวปะทิว และทั่วไป หลังจากนั้นมีพิธีอัญพระมหาพิชัยมงกุฏขึ้นแท่นประดิษฐาน ได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร และคณะผู้บริหารส่วนปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิว มอบรางวัลและร่วมร้องเพลงสถาบันฯ ร่วมปล่อยลูกโป่งพันธุ์ไม้ร่วมกัน