กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (ลาดกระบัง) ภาคเช้า เวลา 6.00 น. ภาคบ่าย เวลา 9.30 น.

วันซ้อมย่อย สจล. (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
วันถ่ายภาพหมู่ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

วันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (ลาดกระบัง)

ภาพการฝึกซ้อมย่อย ถ่ายภาพหมู่ กำหนดการทั้งหมดของสถาบันฯ ลำดับรายชื่อ อ่านข่าวทั้งหมด