โครงการเดิน - วิ่งประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ขึ้นเขาเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560