1. การส่งเสริมจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียด
2. เทคนิคการเขียนงานวิจัย  รายละเอียด
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้-คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการทำงานยุคใหม  รายละเอียด
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้-เรียนอังกฤษง่ายนิดเดียว  รายละเอียด
5. วิธีจัดการเรียนการสอน ของผู้สอน สายสังคมศาสตร์  รายละเอียด