สวัสดิการนักศึกษา

- ห้องสมุด

- ห้องพยาบาล

- ห้องออกกำลังกาย

- สนามกีฬา ลานกีฬา

- โรงยิมเนเซี่ยม

- โรงอาหาร

- การประกันอุบัติเหตุ