ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ชุด  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 รายละเอียด