HEADLINE NEWS

แสดงนิทรรศการ เทศกาลปิดอ่าว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ลาดรกระบังชุมพร ร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2563

HAPPY VALENTINES DAY

HAPPY VALENTINES DAY

วางพวงมาลาอนุสาวรีย์เจ้าคุณทหาร

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะฯ เป็นตัวแทนวิทยาเขตชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ลาดกระบังร่วมบริจาคโลหิต

บุคลากร นักศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ สภากาชาดไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเอนกประสงค์

ปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา

ลาดกระบังชุมพร ปรับปรุงห้องสมุดเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และเปิดห้อง Study room สำหรับนักศึกษาใช้ทำการบ้าน ทำงานกลุ่ม นอกเวลาเรียนปกติ

ศิษย์เก่าด้านผลงานวิชาการดีเด่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบโล่ย์รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับ ผศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ ศิษย์เก่าด้านผลงานวิชาการดีเด่น

รองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) การแข่งขันออกแบบและพัฒนา “TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula” จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด ของวิทยาเขตชุมพร ทั้งปริญญาโท และปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล

IAMBEST2020

The 5th National Conference and The 1st International Conference 28-29 May 2020 Dimond plaza hotel, Surat Thani, Thailand. ***ขนายเวลารับบทความถึง 7 กุมภาพันธ์ 63

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร TCAS รอบ2แบบโควตา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 รับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

รับสมัครสอบตรง ปวส. ปี 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครโควตา ปวส. ปี 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา - ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัคร TCAS 2563

รอบ2 โควตา 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 รอบ3 รับตรงร่วมกัน 17-27 เม.ย.63 รอบ4 แอดมิชชัน 7-20 พ.ค.63 รอบ5 รับตรงอิสระ 9-30 มิ.ย.63

หลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

รวมข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งปริญญาโท ปริญญาตรี และแผ่นพับนำเสนอข้อมูล

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ1

ผู้ผ่านการ CLEARING HOUSE มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบ PORTFOLIO รอบที่ 1 และแบบฟอร์มรายงานตัว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th พิมพ์ใบชำระเงิน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ผ่านสัมภาษณ์ TCASรอบ1

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 แบบ Portfolio วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลคัดเลือก โควตา63

รอบ 7 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมสารสนเทศ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

รับสมัครปริญญาโท เทอม2 ปี 62

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานเอนกประสงค์ (จำนวน 1 รายการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท - ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ - ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

จดหมายข่าว


คลิปวิดีโอ

Radar Station

Prachomklao Chumphon Radar Station สถานีเรดาร์ตรวจสภาพชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เพื่อตรวจจับพลาสมาบับเบิล แห่งแรกในเอเชีย

คณบดีวิศว ให้ความมั่นใจ

คณบดีวิศว ให้ความมั่นใจ พระจอมเกล้าลาดกระบังกรุงเทพ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร คือหนึ่งเดียวกัน

GO BEYOND THE LIMIT

ลาดกระบังชุมพร KMITL PRINCE OF CHUMPHON GO BEYOND THE LIMIT

Fitness Center

ลาดกระบังชุมพร ศูนย์สุขภาพระดับมาตรฐาน (fitness center)

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

Smart university

All smart at KMITL Prince of Chumphon smart university

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)