HEADLINE NEWS

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา และสอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมเครื่องกล

ประกวดคลิปวิดีโอลาดกระบังชุมพร

ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร" สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาคใต้

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดชุมพร เป็นคณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและประเมินผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ลาดกระบังชุมพรรับ3รางวัล

โครงการทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน ของเยาวชนในจังหวัดชุมพร ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เครื่องเพาะปลูกพืชอัจฉริยะแบบแนวตั้ง เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ของดินแสดงผลแบบ Real time บน Cloud สำหรับสมาร์ทฟาร์ม เครื่องสับและบดเปลือกทุเรียน

แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

หลักสูตรสัตวศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร สอนแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

นโยบายการแต่งกายผ้าไทย

นโยบาย การแต่งกายผ้าไทย ทุกวันอังคารแรกของเดือนแต่งกายชุดผ้าไทย หิ้วปิ่นโต

กำหนดการปริญญาบัตร2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการ 2560

กิจกรรมของกลุ่ม KBAC

รายการท่องเที่ยวไทยหนึ่งในโลก ผู้ดำเนินรายการคุณติ๊ก ชีโร่ ถ่ายทำรายการที่ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ เป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมดำเนินการโดยกลุ่ม KBAC (KMITL, BETAGRO, เทศบาลชุมโค)

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา และสอบตรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษา ปวส. เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมเครื่องกล

ประเมินการสอนเทอม1/2561

ประกาศ ให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการสอนประจำภาเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://regchumphon.kmitl.ac.th

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินรายได้ ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน

จำนวน 9 อัตรา วันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2561

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและเแทปเล็ต และ การทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คลิปวิดีโอ

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)