ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท

พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครด้วยตนเองที่ ลาดกระบังชุมพร

รับตรงสถาบัน รอบพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรงสถาบันรอบพิเศษ รับสมัคร 1-10 กรกฎาคม 2563 สมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

รับสมัครหอพักนักศีกษา ปี2563

รับสมัครหอพักนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ **หอพักชายรับได้อีก 20 ท่าน** ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก 0966359475 ( ประกาศรายชื่อหอพัก 30 มิ.ย. 63 รายงานตัวเข้าหอพัก 24-28 ก.ค. 2563 )

รายชื่อหอพักนักศึกษาปี63

รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว **อัปเดท 2 กรกฏาคม 63 ติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก 0966359475 (รายงานตัวเข้าหอพัก 24-28 ก.ค. 2563 )

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ตรวจสอบรายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ยังไม่สมบูรณ์" และสถานะ "ตรวจเอกสารไม่ผ่าน" ให้รายงานตัวออนไลน์/แก้ไขเอกสารได้ใหม่ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือก ป.โท ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 และเอกสารแจ้งการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

สายตรงสอบถามข้อมูล

สายตรงสอบถามข้อมูล พระจอมเกล้าลาดกระบังกรุุงเทพ ชุมพร คือ 1 เดียวกัน

รายชือโควตา ปวส.ต่อ ป.ตรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ปวส.ต่อปริญญาตรี) ประเภท โควตา ประจําปีการศึกษา 25623

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี2563

กำหนดการ การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

HEADLINE NEWS

การพัฒนาโซลูชั่นด้านการศึกษารูปแบบใหม่ Smart Education

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ให้การต้อนรับ บริษัท KCT Academy เข้าร่วมหารือการพัฒนาโซลูชั่นร่วมกันด้านการศึกษารูปแบบใหม่ Smart Education และความร่วมมือด้านการสร้างหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจต่างๆ ร่วมกัน

ประชุมศูนย์ AIC ภาคใต้ทั้งหมด

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชุมพร (AIC) ร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ หัวข้อการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะและการขับเคลื่อนศูนย์ AIC (ภาคใต้)

ประชุมร่วม กรุงเทพ-ชุมพร

คณะผู้บริหาร จาก สจล.กรุงเทพ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรของ วิทยาเขตชุมพรและการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบัน

พบผู้บริหาร การอาชีพเวียงสระ

อาจารย์และนักศึกษา สจล.ชุมพร นำเสนอข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของลาดกระบังชุมพร ต่อวิทยาลัยการชีพเวียงสระ ตามคำเชิญของผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพเวียงสระ ซึ่งมีนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. อยู่ประมาณ 1,200 คน

การปลูกข้าวไร่ให้ได้มาตราฐานGAP

ลาดกระบังชุมพร ให้ความรู้และอบรมกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานีเรื่อง "การปลูกข้าวไร่ให้ได้มาตราฐานGAP"

ต้อนรับรองอธิการบดี

ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะผู้บริหาร ด้วบความยินดียิ่ง

ถวายเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับลาดกระบังชุมพร

อบรมและสอบทักษะการดำน้ำลึก

จัดการอบรมและสอบทักษะการดำน้ำลึก (SCUBA Diving)เพื่อออกบัตรดำน้ำสากล ตามหลักสูตร Open Water Diver : รายวิชาการดำน้ำเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์

ฟิสเนส พระจอมเกล้าชุมพร

ฟิสเนสพระจอมเกล้าชุมพร เปิดรับสมัครสมาชิก บุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและต่างประเทส เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 15.00-22.00น. ค่าบริการ ลูกค้าทั่วไปรายวัน 100 บาท สมาชิกคนไทย รายปี 2,000 บาท ต่างชาติ รายปี 4,000 บาท
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ 122 รายการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 122 รายการ

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

ขอเชิญคณาจารย์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดงานที่วิทยาเขตชุมพร เงินสนับสนุนรวมเกือบ 1 ล้านบาท - ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ - ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

จดหมายข่าว


คลิปวิดีโอ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

เครือข่ายธนาคารปูม้า

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร นายชาติวุฒิ พลนิล เครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์ การพัฒนาภาชนะชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

การอนุรักษ์เสม็ดขาว

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.ดร.นาตยา มนตรี การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชาใบเสม็ด

แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา และ ถิรายุทธ์ วิจิตรภาพ การทำแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปจากข้าวไร่พันธุ์สามเดือน

ชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์ การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2562

ความร่วมมือ (MOU)