นักศึกษาแลกเปลี่ยน ปี 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาปี 62 ณ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น Tokai University ประเทศญี่ปุ่น และ Harbin Institute of Technology ประเทศจีน

นิเทศน์นักศึกษาสหกิจศึกษา

คณาจารย์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ นิเทศน์นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ระหว่าง 5-8 พ.ย. 2561

รางวัล Robot Challenge

ขอแสดงความยินดีกับทีม Robot พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร ได้รับ 3 รางวัลจากการแข่งขัน Robot Challenge 2018 at Beijing ประเทศจีน

ผู้เชี่ยวชาญจาก Liverpool

ผภาพการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Recent Research and Application in Biomedical Engineering" วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Liverpool Hope University ประเทศอังกฤษ

รับสมัคร ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งขันหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ของพระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร จำนวน 2 ทีม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมส์การแข่งขัน Robo Golf Hole-in-One

สุดยอดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 151 - 200 สุดยอดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก ปี 2018

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

อาจารย์อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ เรื่อง“ระบบสมองกลฝังตัวตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ”

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

Read more

จบแล้ว...ทำงานอะไร

นักวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

Read more

บรรยากาศ กิจกรรม

แนะนำบรรยากาศ กิจกรรม ภายในสถานศึกษา และสิ่งที่นักศึกษาได้รับบริการ

Read more

วิธีการเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more
3 รางวัลจากการแข่งขัน Robot Challenge 2018 at Beijing ประเทศจีน
รายละเอียด

We are Prince of Chumphon

We are Electronics Engineering.

Our Cooperation