ALL NEWS

กฐินพระราชทาน ปี2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน 25 ปี

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่และเข็มให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

สจล.ชุมพรโมเดล

โครงการ "สจล.ชุมพรโมเดล" เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ก่อนจะเข้าไปทำกินในพื้นที่ดิน สปก.

สจล.ชี้แจงกรณีมีสุนัขตาย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชี้แจงกรณีมีสุนัขตายภายในวิทยาเขตชุมพร

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ปี 2560

ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาพพิธีมอบเนคไทฯ ปี2560

ภาพกิจกรรม พิธีมอบเนคไท และเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ตารางสอบกลางภาค1 ปี60

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Huawei Connect 2017

คนไทยคนเดียวบนเวทีใหญ่ระดับโลก Huawei Connect 2017 ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. "มหาวิทยาลัยคือกุญแจสำคัญของ Thailand 4.0" มุมมองบทบาทจากภาคการศึกษาและเบื้องหลังความสำเร็จก้าวสู่ Digital University

Chumphon Robots Contest

The 1st KMITL Prince of Chumphon Robots Contest Fighting For Flag 24 - 25 สิงหาคม 2560 รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน จากทุกโรงเรียน ทุกสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ชิงเงินรางวัล รวม 20,000 บาท

อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอสวี และอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เดิน วิ่งประเพณี ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม เดิน วิ่ง ประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ประจำปี 2560 พระจอมเกล้าชุมพร-วัดเขาเจดีย์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

กิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพร

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร พบผู้บริหารโรงเรียน และกิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพรให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

สอบราคาชุดผลิตน้ำมันมะพร้าว

สอบราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

พระราชทานปริญญาบัตร ปี2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบเนกไทประจำปี 2560

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

สอบราคารถแทรกเตอร์ 1 คัน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถแทรกเตอร์ล้อยางขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2560

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560

เดินวิ่งประเพณี น้องพี่สัมพันธ์

โครงการเดิน - วิ่งประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ขึ้นเขาเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

มหกรรมวิชาการและการเกษตร 2560 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวิถี 4.0” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2560

วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 "มหกรรมวิชาการและการเกษตร" ++++ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวิถี 4.0 +++

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ

รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์

ด้วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล วข.ชพ. กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ผลการคัดเลือกบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามลำดับที่สมัคร) และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ชุดปฏิบัติการสื่อสารแบบอนาล็อกและดิจิตอล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้