HEADLINE NEWS

ภาพกิจกรรม เดิน วิ่ง ประเพณี น้องพี่สัมพันธ์ ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม ระยะทาง พระจอมเกล้าชุมพร - วัดเขาเจดีย์ 8 กิโลเมตร เป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย มีความกลมเกลียวกัน ระหว่างสถาบันฯ กับชุมชน

พิธีเปิดโดย นายอำเภอปะทิว ตัดริบบิ้นเปิดขบวนวิ่ง ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่

พิธีอัญพระมหาพิชัยมงกุฏขึ้นแท่นประดิษฐาน ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร คณะผู้บริหารส่วนปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปะทิว

กิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพร

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร พบผู้บริหารโรงเรียน และกิจกรรมแนะนำวิทยาเขตชุมพรให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

พระราชทานปริญญาบัตร 2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบเนกไทประจำปี 2560

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักกสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรพืชสวนมหาบัณฑิต (วท.ม.) ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามลำดับที่สมัคร) และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะผู้บริหาร

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.

บุคลากร

คณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย์

ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ข่าวประกวดราคา

สอบราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ั

สอบราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด

กำหนดประกาศสอบราคา ในวันที่ 11 - 23 สค. 2560 กำหนดสอบราคา ในวันที่ 24 สค. 2560

สอบราคารถแทรกเตอร์ล้อยางขนาด 40 แรงม้า

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถแทรกเตอร์ล้อยางขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน

รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ัรับสมัคตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

เอกสารดาวส์โหลด

หลักสูตรการศึกษา

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

.
.
.
.
.
.

วารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน - ธันวาคม 2559

.
.
.

CENTRAL LAB

ข้อปฏิบัติ การใช้ห้องและอาคารปฏิบัติการ

คลิปวิดีโอ

Video clip

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

Video clip

คณาจารย์ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Video clip

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรฯ 2559

Video clip

อธิการบดี สจล. แนะห้องเรียน STEM เริ่มจากสร้างแรงบันดาลใจ

ความร่วมมือ